Ce este termometrul?

Acesta este folosit pentru măsurarea temperaturii. De obicei, cel mai folosit tip de termometru este cel cu mercur, fiind alcătuit din capilar de sticlă cu diametrul uniform și deschis într-un balon umplut cu mercur la un capăt. De asemenea, pentru asigurarea stării parțiale de vid, ansamblul va fi închis.

Clasificarea tipurilor de termometre

După principiul fizic ce se află la baza funcționării lor, acestea se împart în:

1) Termometre cu variație de volum – aici se încadrează termometrele de sticlă cu lichide și cele cu gaz;
2) Termometre cu variație de presiune – în această categorie intră termometrele manometrice (cu mercur, diferențiale, pentru măsurarea pneurilor, presiune diferențială și barometru mecanic);
3) Termometre cu variație a rezistenței electrice – includ termometrele cu rezistență electrică sau cu termistori;
4) Termometre cu variație a tensiunii electromotoare – se încadrează termometrele cu termocuplu;
5) Termometre cu variație a energiei radiante – includ pirometrele cu radiație (totală și pirometru optic cu dispariția flamentului);
6) Alte tipuri de termometre – include termometrul digital, termometrul digital în infraroșu cu marker laser, termometru higrometru și higrometru pentru lemn.

Tipuri de termometre și eficienta lor:

Exista mai multe tipuri de termometre și anume:

1) Termometre obișnuite – măsoară temperatura și se folosesc la dilatarea lichidelor. Astfel, cu cât este mai mare temperatura, cu atât lichidul se dilată mai mult și va crește valoarea indicată. În aceste termometre se folosește mercurul, alcoolul, eterul și alte lichide;
2) Termometre clinice cu mercur – sunt folosite pentru a măsura temperatura corpului uman. Piedica acestora este gâtul îngust de la baza tubului, astfel încât lichidul nu va reveni imediat în rezervor după efectuarea măsurătorii făcute;
3) Termometre de maxim și minim – înregistrează temperaturile cele mai ridicate și respectiv cele mai scăzute. De obicei, sunt combinate într-un singur termometru de acest tip.
3.1) Termometrul de maxim are în interiorul tubului cu mercur o bucată mică de oțel ce este așezată deasupra nivelului lichidului. În timp ce se dilată și crește temperatura, se împinge și oțelul. Marcarea celei mai înalte temperaturi atinse de la fixarea sa, se face la contractare și astfel, oțelul rămâne pe loc. Resetarea are loc cu ajutorul unui magnet.
3.2)Termometrul de minim nu conține mercur, ci alcool, iar în interior se găsește o bucată mică de sticlă. Odată cu contractarea alcoolului, sticla din interior este condusa de el. Capătul ei arată cea mai scăzută temperatură atinsă la dilatare și de asemenea, sticla își va păstra poziția;
4)Termocuplele – sunt o pereche de metale sau aliaje lipite și se folosesc la măsurarea temperaturii din diferitele părți ale mașinilor ce se află în mișcare. De asemenea, din această categorie fac parte termometrele metalice și cele cu gaz.
4.1)Termometrele metalice – sunt 2 lamele metalice ce au coeficienți de dilatare foarte diferiți.
4.2)Termometrele cu gaz – sunt cele mai sensibile din cauza coeficientului mare de dilatare al gazelor.